Putovanja

[av_one_full first]

[av_heading heading=’O turizmu’ tag=’h3′ color=” style=” padding=’10’]

[av_textblock]
Plitvice-Lakes-National-Park-WaterfallTurizam je skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka posjetitelja nekog mjesta, ako se tim boravkom ne zasniva stalno prebivalište i ako s takvim boravkom nije povezana nikakva njihova gospodarska djelatnost (Hunziker i Krapf, 1942). Obuhvaća rekreaciju, putovanje i odmor.
Turistička kretanja se dijele na vrste i specifične oblike turizma. Dok su vrste turizma definirane određenim kriterijem npr. prema trajanju boravka turista (boravišni, vikend i izletnički turizam), specifični oblici turizma obilježeni su specifičnim turističkim motivom koji posjetitelje privlači u točno određene destinacije, npr. lov – lovni turizam. Specifični oblici turizma orijentirani su na manje (definirane) segmente turističke potražnje, a nastali su kao suprotnost masovnom turizmu.

Izvor wiki
[/av_textblock]

[/av_one_full][av_one_half first]
[av_button label=’Grupna putovanja’ link=’page,36′ link_target=” color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’medium’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’46’]
[/av_one_half]

[av_one_half]
[av_button label=’Škole i vrtići’ link=’page,34′ link_target=” color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’medium’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’54’]
[/av_one_half]